• Welkom bij
    Trekkersdiensten 2019
  • Kapel te Staverden
  • Het bestuur
  • Zomerdiensten in het bos

Welkom op onze website

De Trekkersdiensten 2019

De ‘’trekkersdiensten” in Staverden zijn onderdeel van de zgn. “Onderwegkerken”. Dit zijn eigentijdse interkerkelijke vieringen voor mensen die letterlijk onderweg zijn. Er gaan telkens andere predikanten uit diverse kerkgenootschappen voor. De vieringen duren gemiddeld één uur en vangen aan om 11:30 uur. Tijdens de diensten is naast de korte overdenking ook veel plaats ingeruimd voor zang en muziek. De trekkersdiensten, die worden georganiseerd door de Stichting Trekkersdiensten Staverden, vinden plaats op tien zondagen in juni, juli en augustus. De diensten hebben een ontspannen, informele sfeer. Bij droog weer wordt de dienst gehouden op een open plek in het bos naast de Kapel aan de Staverdenseweg. Na de dienst is er gelegenheid om samen (de zelf meegebrachte) koffie te drinken.

     

Waarvoor was de collecteopbrengst 2018?

 

Er moet een dak op!

De collecte doelen van dit jaar zijn er twee! In beide gevallen betreft het projecten die komen met een vraag voor een nieuw dak op een gebouw.

Het eerste project is in Gambia waar de familie Bak uit Dieren, bij Apeldoorn, al jaren één maal per jaar een paar maanden komt. Via de kerk in Dieren brengt men geld bijeen voor een nieuwe school naast de kerk in Gambia. De fundering en de muren zijn klaar en op hoogte gebracht, nu het dak nog en de inrichting van de school. In het voor 95% islamitische Gambia is een bloeiende en groeiende christelijke kerkgemeenschap, maar de mensen zijn arm en derhalve is er geen geld voor de afbouw van deze school op korte termijn. De kerkgemeenschap waar deze school onder valt is afgelopen twee jaar in leden verdubbeld, en er zijn veel kinderen die onderwijs nodig hebben wat nu veelal thuis gebeurt. Om het gebouw in een keer af te kunnen maken willen wij graag een deel van het geld ter beschikking stellen om dit te kunnen realiseren.

Het tweede project is op Bali / Indonesië waar Johan Fiddelaar uit Ermelo al diverse keren vrijwilligerswerk gedaan heeft. Via hem komt de vraag voor een bijdrage om het dak te kunnen realiseren voor een kindertehuis. Ook hier zijn de muren klaar en kan men het dak plaatsen. Tussen de enorme Hindoe gemeenschap leven op Bali ook groepen christenen die gesponsord moeten worden om projecten als deze af te kunnen maken. En met zijn woorden “ het zou super zijn “ om dit af te kunnen maken om zo de kinderen goed op te kunnen vangen willen we hier ook graag proberen bij te dragen!

Voor beide projecten willen wij u vragen in beweging te komen en bij te dragen aan een goed resultaat zodat wij straks aan het eind van het seizoen een mooi bedrag kunnen overhandigen.

Doneren?

U kunt uw gift ook storten op bankrekeningnummer:

NL13RABO0130128813

t.n.v. Stichting Trekkers-diensten Staverden.

 

De Stichting Trekkersdiensten Staverden is door de belastingdienst per 1 januari 2009 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn (rekeningnummer: NL13RABO0130128813)