Welkom op onze website

De Trekkersdiensten 2024

De ‘’trekkersdiensten” in Staverden zijn onderdeel van de zgn. “Onderwegkerken”. Dit zijn eigentijdse interkerkelijke vieringen voor mensen die letterlijk onderweg zijn. Er gaan telkens andere predikanten uit diverse kerkgenootschappen voor. De vieringen duren gemiddeld één uur en vangen aan om 11:30 uur. Tijdens de diensten is naast de korte overdenking ook veel plaats ingeruimd voor zang en muziek. De trekkersdiensten, die worden georganiseerd door de Stichting Trekkersdiensten Staverden, vinden plaats op tien zondagen in juni, juli en augustus. De diensten hebben een ontspannen, informele sfeer. Bij droog weer wordt de dienst gehouden op een open plek in het bos naast de Kapel aan de Staverdenseweg. Na de dienst is er gelegenheid om samen (de zelf meegebrachte) koffie te drinken.

 

Nu ook te volgen op instagram  en 

De Trekkersdiensten 2023

Bachcha

De speeltuin

Aanleg van speeltuin.

Vilties Inkaras

De traktor is aangeschaft en doet nu zijn werk in Litouwen.

Vrijdag 7 juli 2023 was Henk van den Berg te gast in het radioprogramma De Lunchroom op Groot Nieuws Radio. Hierbij het fragment.

De Trekkersdiensten 2022

We hebben dit seizoen alle 10 diensten kunnen houden.

De Trekkersdiensten 2021

We hebben dit seizoen 6 diensten kunnen houden.

De Trekkersdiensten 2020

Helaas kunnen de diensten het komende seizoen geen doorgang vinden.

De Trekkersdiensten 2019

Doneren?

U kunt uw gift ook storten op bankrekeningnummer:

NL13RABO0130128813

t.n.v. Stichting Trekkers-diensten Staverden.

De Stichting Trekkersdiensten Staverden is door de belastingdienst per 1 januari 2009 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn (rekeningnummer: NL13RABO0130128813)