Het bestuur van de Trekkersdiensten

Van links naar rechts

Wim Bakker

Dik Davelaar

Jolanda Heining

Henk van den Berg (Secretaris)

Jacolien Roelofsen

Evert van den Broek (Penningmeester)

Bea Schuur (Voorzitter)