Het bestuur van de Trekkersdiensten

Van links naar rechts

De heer W. Bakker

De heer D. Davelaar

Mevrouw J. Heining

De heer H. van den Berg (Secretaris)

Mevrouw J. Roelofsen

De heer E. van den Broek (Penningmeester)

Mevrouw B.H. Schuur-Bouwers (Voorzitter)