Collectedoel 2022

 

Project Suriname

Stichting Opo Doro

Veel mensen in Suriname die met een beperking leven, krijgen te weinig begeleiding, zijn achtergesteld en vinden het lastig om het hoofd boven water te houden. Stichting Opo Doro thuisbegeleiding wil deze mensen ondersteunen en zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Door hen te helpen kunnen zowel zij als ook hun familie floreren. Er worden maandelijks minimaal 26 huisbezoeken afgelegd maar de vraag is erg groot. Om deze mensen te bezoeken willen ze graag een 2e hands 4 wheel drive auto kopen om de mensen in de binnenlanden te bereiken. De wegen zijn erg slecht en met de regentijd is er helemaal geen doorkomen aan.