Collectedoel 2011

 

Project Pakistan

Stichting “The Saviour’s Welfare”

Stichting “The Saviour’s Welfare” werkt in de sloppenwijken van “Khaliq Nagar” in Lahore Pakistan. Er is inmiddels een wijkgebouw gerealiseerd t.b.v. onderwijs, kerkdiensten, trouw- en rouwdiensten. Ook worden er naailessen gegeven om vrouwen financieel zelfstandig te laten functioneren. Tevens wordt er een bibliotheek ingericht. Hiervoor zijn nog boekenkasten nodig en lesmateriaal speciaal voor de schoolkinderen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een gezondheidscentrum met ontmoetingszaal. Hiervoor is een ambulance noodzakelijk. De situatie in Pakistan is nijpend. De dagloners vinden moeilijk werk en oogsten zijn mislukt door de watersnoodramp van 2010. De Stichting Trekkersdiensten heeft dit doel uitgekozen en wil deze zomer collecteren voor een ambulance, naaimachines, lesmateriaal en boekenkasten. De mensen hebben onze hulp op dit moment dringend nodig om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan. Hulp voor dit project geeft deze mensen weer hoop en uitzicht op een toekomst!