Collectedoel 2024

Project Thailand

Baan Phak Ping

Een veilig thuis voor misbruikte meisjes. In drie huizen in Chiang Rai ontvangen de meisjes liefde, structuur, coaching en opleiding. Het streven is om hen weerbaarder te maken en voor te bereiden op een plek in de samenleving en of hun eigen leefomgeving. Deze stichting is opgezet vanuit Nederland. Wij willen graag 15 computers doneren.

Project Moldavië

Stichting Met Uitgestrekte Hand

Deze stichting heeft als doel bijbels uit te delen en het evangelie te verspreiden in Oost Europa. De stichting verzorgt transporten met hulpgoederen en verstrekt  financiële ondersteuning. Voor de kerk in Moldavië willen ze graag een gaarkeuken bouwen. De collecte-opbrengst zal aan deze doelen worden besteed.