Collectedoel 2013

 

Project Ghana

Stichting Onyame

Marleen van Asselt is als Nederlands verpleegkundige al 20 jaar werkzaam in Ghana. Zij is de oprichtster van de Stichting Onyame die inmiddels 9 jaar bestaat. Zij werkt samen met mensen uit de lokale bevolking en vanuit de overtuiging dat God haar / hen geroepen heeft om Zijn liefde te laten zien en te delen. Ze werkt onder veelal kansarme volwassenen en kinderen in Ghana die in armoede leven. Naast het doel om God zichtbaar en kenbaar te maken hebben ze zich ten doel gesteld om armoede te verminderen en vrouwen mondiger te maken. Door het verlenen van gezondheidszorg- en voorlichting, het organiseren van praktische trainingen, het verschaffen van micro-kredieten, en het promoten van ecologische landbouw wil men proberen deze mensen te helpen een beter bestaan op te bouwen.Men heeft vorig jaar een groot stuk land aangekocht waar nu landbouw op plaats vindt. Dit land moet bewerkt worden en om dit goed van de grond te krijgen heeft men twee motoren met laadbak nodig.Verder is vanwege de uitgestrektheid van het gebied een vierwiel aangedreven auto nodig.