Collectedoel 2021

Dit jaar hebben we drie collectedoelen.

1. Stichting Old School Apeldoorn

Jurrien en Janet te Brinke willen samen met hun 6 kinderen graag van betekenis zijn voor mensen in de wijk die een beetje extra liefde, tijd en aandacht nodig hebben. Vanuit het perspectief dat ieder even waardevol is. Een levensmoto dat zij proberen uit te stralen in hun werk en in de opvoeding van hun kinderen.

Zij wonen sinds 2016 in een deel van de Sebastiaanschool in Apeldoorn waarin ook een buurthuis, zorgboerderij en huiskamer voor de wijk is gerealiseerd, wat ze samen met veel vrijwilligers runnen.

De kas voor de moestuin staat op instorten en ze willen heel graag een nieuwe bouwen en zouden het geweldig vinden als dit gerealiseerd kan worden met hulp van de collecte opbrengsten van de Trekkersdiensten.

Er is een bedrag nodig van € 3.500.

2. Agape Family Ministries te Grabouw in Zuid Afrika / Asiphe-huis

Janneke en Peter Teeninga werkten als vrijwilligers een jaar als kinderverpleegkundige en ondersteuner in het management team in een:

Tehuis voor 49 meervoudig gehandicapte kinderen die verzorgd worden, fysio- en bezigheidstherapie krijgen om hun leefomstandigheden te verbeteren.

Special-needs school met 65 kinderen met een beperking waar de kinderen worden geholpen om meer zelfstandig te worden zodat ze een kans krijgen in gezin en samenleving.

Pleeg-weeshuis voor 16 kinderen om deze kansarme kinderen verder te helpen.

Pre-primary school voor 180 kinderen om meer kansen te krijgen en onderwijs te volgen.

Ze zouden het fijn vinden om met behulp van het collectegeld van de Trekkersdiensten een kindvriendelijk speelveld-sportvloer te realiseren en voorzien van rubberen tegels zodat de kleine kinderen Asaphi er veilig kunnen spelen.

Er is een bedrag nodig van € 3.150,00.

3. Stichting HOEPEL: Hulp in Oost Europa Plus Eigen Land

Willy en Aalt Rakhorst willen hulp bieden en het evangelie uitdragen.

In Dumbrava in Roemenië is er een project naschoolse opvang waar speeltoestellen nodig zijn, omdat er nu geen enkele speelmogelijkheid is.

Met deze speeltoestellen kunnen ze begeleid worden op het gebied van sociale vaardigheden en algemene- en christelijke vorming waardoor ze later meer kans hebben op een baan en zelfstandig bestaan in de maatschappij.

De speeltoestellen worden geplaatst en onderhouden door vrijwilligers.

Er is een bedrag nodig van € 1.600,00