ANBI

Stichting Trekkersdiensten Staverden

P.a. Groene Haeg 19
3853 EZ ERMELO
e-mail: info@trekkersdiensten.nl
Fiscaalnummer: 8040.25.496

 

Doelstelling conform artikel 2 van de statuten:

 

De stichting heeft ten doel om gedurende de zomermaanden trekkersdiensten (thans gedurende tien weken achtereen) te organiseren en te verzorgen. Gedurende het jaar waarin de diensten worden verzorgd verkregen vermogen zal door de stichting worden uitgekeerd aan eeen persoon en/of instelling ten behoeve van een bepaald project, welk project vanuit een christelijke overtuiging dient te zijn aangegaan/opgezet. Voorts heeft de stichting ten doel al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het bieden van een plaats waar mensen, juist wanneer men onderweg is, zich thuis voelen, waarbij het christelijk geloof als fundament dient en ondersteuning te bieden aan organisaties die vanuit een christelijke overtuiging daar waar nodig in de maatschappij steun bieden aan mensen en/of andere instellingen.

Beleidsplan: De stichting verzorgt jaarlijks in de zomermaanden 10 trekkersdiensten. De ingezamelde gelden worden (na aftrek van gemaakte kosten) uitgekeerd aan een project dat vanuit een christelijke overtuiging is opgezet.De eerste dienst vangt aan op de laatste zondag in de maand juni.

 

Het bestuur ontvangt geen beloning voor de gedane werkzaamheden.