Collectedoel 2015

 

1. Project Suriname

Stichting Romario in Paramaribo

We zijn in contact gekomen met Mirjam van Herwijnen uit Nijkerk die zich inzet voor de Stichting “Romario” in Paramaribo, Suriname. In deze voormalig Nederlandse kolonie zet zij zich in voor ernstig verstandelijk en lichamelijk beperkte jonge mensen. Zo wil ze met haar inzet een verschil maken voor deze mensen in achterstandswijken van de stad. Vanuit naastenliefde en bijbels perspectief, wil ze waarde toevoegen aan menselijke levens. Er wordt nauw samengewerkt met een partner stichting “Lob Makandra” wat betekent “heb elkaar lief”. Men wil graag een bijdrage om de kosten te dekken voor het opzetten van een bibliotheek, en verder spelmateriaal wat gebruikt wordt voor talentontwikkeling van jeugd in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Men heeft ook geld nodig voor een kassenteelt project om zelfvoorzienend te kunnen worden.

 

2. Project Namibië

Stichting Rene Kids Centre

Het tweede project is in Namibië waar Rene Ruitenberg zich met zijn stichting “Rene Kids Centre” inzet onder de arme bevolking van dit land. In het dorpje “Rehoboth” wat betekent “God heeft ruimte gegeven”  en directe omgeving is hij met zijn stichting actief onder vooral jonge mensen die leven in een veelal uitzichtloze situatie. Door deze stichting die zorgt voor onderwijs en structuur begint er weer hoop te groeien.

Veel jonge mensen leven in blikken hutten, zijn ernstig getraumatiseerd door ondervoeding, ziekten en het alleen overblijven zonder ouders of verdere familie. Men probeert met sport en spel de jonge mensen te bereiken, te laten ontwikkelen en al spelenderwijs ook het evangelie door te geven. Men wil graag lesmateriaal, boeken, pennen, stiften, tafeltjes, stoelen en een goed dak boven het hoofd.
Verder goede voorzieningen voor water, hygiëne, en veel andere voorzieningen om een eenvoudig maar volwaardig leven te leven.