De Stichting

De Trekkersdiensten bestaan al vele jaren, men zegt dat er voor de oorlog al diensten werden gehouden. Er is een affiche aanwezig uit 1949 waarop de eerste dienst van dat seizoen werd gehouden op 17 juli, de voorganger was toen Dr. J.J. Louët Feisser.

 

De organisatie van de diensten werd door een aantal mensen verzorgd in de vorm van een comité. De Stichting Trekkersdiensten Staverden is op 22 september 2004 opgericht. De stichting heeft ten doel om gedurende de zomermaanden Trekkersdiensten (thans gedurende tien weken achtereen) te organiseren en te verzorgen. Gedurende het jaar waarin de diensten worden verzorgd verkregen vermogen zal door de stichting worden uitgekeerd aan een persoon en/of instelling ten behoeve van een bepaald project, welk project vanuit een christelijke overtuiging dient te zijn aangegaan/opgezet. Voorts heeft de stichting ten doel al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van een plaats waar mensen, juist wanneer men onderweg is, zich thuis voelen, waarbij het christelijk geloof als fundament dient en ondersteuning te bieden aan organisaties die vanuit een christelijke overtuiging daar waar nodig in de maatschappij steun bieden aan mensen en/of andere instellingen.

Bankrekening: NL13RABO0130128813 t.n.v. Stg. Trekkersdiensten Staverden, Ermelo.